Skip to content


Laura Alexandra Moraru, Domeniile de actiune ale UNCITRAL in 2014

Domeniile de actiune ale UNCITRAL in 2014

Laura Alexandra Moraru*

CUPRINS:

 1. Motivarea alegerii temei
 2. Despre UNCITRAL
 3. Sesiunile de lucru ale UNCITRAL
 4. Participanţi
 5. Grupuri de lucru
 6. 10-24 februarie, New York
 7. 17-21 noiembrie, Viena
 8. Concluzie
 9. Bibliografie

 

 1. Motivarea alegerii temei

Alegerea acestei teme derivă din interesul nostru de a afla informaţii despre UNCITRAL şi domeniile sale de activitate, având in vedere faptul că acest organism din cadrul ONU are ca scop armonizarea, simplificarea şi modernizarea dreptul comerţului internaţional.

 1. Despre UNCITRAL

Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL) a fost înfiinţată în anul 1966 prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU şi s-a remarcat prin adoptarea Convenţiei de la Viena referitoare la vânzarea internaţională de mărfuri, precum şi armonizarea cadrului normativ în domeniul arbitrajului şi al comerţului electronic.[1]

De la înfiinţarea sa, UNCITRAL  a devenit recunoscut ca organul legal central în cadrul sistemului Naţiunilor Unite în domeniul dreptului comercial internaţional. Corp juridic cu calitatea de membru universal, dedicat reformei dreptului (societar) la nivel mondial de peste 40 de ani. Rolul UNCITRAL este de a moderniza şi armoniza normele comerţului internaţional.

Comerţul accelerează creşterea, îmbunătăţirea standardelor de viaţă, creează noi oportunităţi. Cu scopul de a creşte aceste oportunităţi în întreaga lume, UNCITRAL formulează standarde moderne, corecte şi armonizate pentru a reglementa comerţul. Funcţiile sale sunt în principal următoarele:

 • Dezvoltarea convenţiilor, modele de legi şi standarde acceptabile la nivel mondial;
 • Prepararea ghidurilor juridice şi legislative şi formularea de recomandări de mare valoare practică;
 • Prezentarea de informaţii actualizate cu privire la jurisprudenţa referitoare la instrumentele şi standardele uniforme-drept comercial şi adoptarea acestuia;
 • Acordarea de asistenţă tehnică proiecte de reformă a legii;
 • Organizarea de seminarii regionale şi naţionale cu privire la dreptul comercial uniform.

 

 1. Sesiunile de lucru ale UNCITRAL

Comisia îşi desfăşoară activitatea în sesiuni anuale, care sunt ţinute fie la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York fie la Viena-Centrul Internaţional. Fiecare grup de lucru al Comisiei are de obicei una sau două sesiuni pe an, pe temele stabilite în prealabil.[2]

 1. Participanţi

Sunt invitate toate organizaţiile internaţionale care sunt membre ale Comisiei şi toate celelalte organizaţii care sunt interesante şi participă în calitate de observatori la reuniunile comitetului şi ale grupurilor de lucru. Observatorii pot participa la deliberări ale sesiunilor, în aceeaşi măsură ca şi statele membre si pot de asemenea, să-şi exprime opinia cu privire la problemele în care au competenţe tehnice şi experienţa internaţională pentru a facilita discuţiile sesiunii[3].

Printre participanţi se enumără următoarele state:

 • S.U.A;
 • Franţa;
 • Germania;
 • Spania;
 • Marea Britanie;
 • Belgia.

 

 1. Grupuri de lucru

Comisia a stabilit şase grupuri de lucru, care sunt responsabile pentru activitatea de pregătire de fond pe temele programului de lucru al Comisiei. Fiecare dintre grupurile de lucru este compus din toate statele membre desemnate[4].

Cele şase grupuri de lucru şi subiectele lor actuale sunt după cum urmează:

 • Grupul de lucru I – Micro –Întreprinderi şi IMM-uri;
 • Grupul de lucru II – Arbitraj şi conciliere;
 • Grupul de lucru III – Soluţionarea online a litigiilor;
 • Grupul de lucru IV – Comerţ electronic;
 • Grupul de lucru V – Insolvenţa;
 • Grupul de lucru VI – Garanţii reale.

 

 1. 10-24 februarie, New York

Grupul de lucru va fi alcătuit din toate statele membre ale Comisiei, şi s-a desfăşurat în perioada 10-24 februarie 2014 (cea de-a 22-a sesiune, de la NewYork).

Au participat reprezentanţii următoarelor state membre ale grupului de lucru: Armenia, Australia, Brazilia, Canada, (Republica Populară) Chineză, Columbia, Danemarca, Spania, Statele Unite ale Americii, Rusia, Franţa, India, Iran, Italia, Japonia, Kenya, Mexic, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Republica Coreea, Elveţia, Thailanda şi Uganda .

Grupul de lucru a început deliberările privind pregătirea normelor juridice care vizează crearea unui cadru legal care să permită pentru firmele micro, mici si mijlocii, în special simplificarea înfiinţării şi înregistrării acestor societăţi, pe baza unor documente pregătite de Secretariatul şi a comentariilor făcute de guvernul din Columbia. In cea de-a 22-a sesiune (New York la 10 la 14 februarie 2014), Grupul de lucru I (Micro, Mici şi Mijlocii ) a început activitatea în conformitate cu mandatul acordat de Comisie. Pe baza problemelor ridicate în documentul de lucru, Grupul de lucru a avut o discuţie preliminară cu privire la mai multe aspecte generale privind dezvoltarea unui text juridic privind constituirea companiei simplificate, precum şi despre cum s-arputea adopta acest text.

De asemenea, s-a observat că înregistrarea companiilor ar fi deosebit de importantă pentru grupul de lucru în deliberările sale viitoare. În scopul de a face progrese în îndeplinirea mandatului său, Grupul de lucru a solicitat Secretariatului să pregătească un document în care au cele mai bune practici cu privire la înregistrarea întreprinderilor, precum şi “un model de constituţie şi înregistrare simplificată care să conţină elemente contextuale şi legate de mandatul experienţelor grupului de lucru ca bază pentru un posibil model de lege, fără a exclude posibilitatea că Grupul de lucru a elaborat diverse instrumente juridice, în special cu privire la modul în care aplicată IMMM-urilor în ţările în curs de dezvoltare .

În cadrul sesiunii 47, care a avut loc în 2014, Comisia a reafirmat mandatul Grupului de lucru I în ceea ce priveşte reducerea obstacolelor juridice cu care se confruntă IMM-urile pe parcursul ciclului lor de viaţă, în special în economiile în curs de dezvoltare.

 1. 17-21 noiembrie, Viena

Grupul de lucru, format din toate statele membre ale Comisiei a avut loc in sesiunea a 23-a la Viena 17-21 noiembrie 2014. Au participat reprezentanţii statelor membre ale Grupului de lucru: Germania, Argentina, Brazilia, Canada, China, Columbia, Croaţia, Ecuador, El Salvador, Spania, Statele Unite ale Americii, Rusia, Filipine, Franţa, Indonezia, Iran (Republica Islamică), Italia, Japonia, Kenya, Mexic, Namibia, Pakistan, Panama, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Coreea, Elveţia, Thailanda, Turcia şi Venezuela[5].

S-a adoptat următoarea ordine de zi :

1. Deschiderea sesiunii

2. Alegerea ofiţerilor

3. Adoptarea ordinii de zi

4. Prepararea normelor juridice care reglementează microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (aspecte juridice simplificarea crearea unei entităţi comerciale)

5. Alte aspecte

6. Adoptarea raportului

Grupul de lucru a început deliberările privind pregătirea de norme juridice care vizează crearea unui cadru legal care să permită pentru IMMM-uri, în special cu privire la probleme juridice legate de simplificarea şi constituirea acestor companii şi aspecte legate de pe baza documentelor depuse în sesiunea anterioară.

 

Concluzie

În concluzie, se poate constata modalitatea elaborată în care au loc şedinţele Grupurilor de lucru penbtru realizarea unei legislaţii uniforme la nivel mondial, accentul fiind pus pe activitatea UNCITRAL din 2014.

 

Bibliografie:

Daniel-Mihail Şandru, Dreptul comerţului internaţional,  Ed. a 3-a, rev.,  Bucureşti, Editura Universitară, 2012

www.uncitral.org

http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups.html

Revista Arbitrajul commercial în România – www.romanianarbitartion.ro[1] Daniel-Mihail Şandru, Dreptul comerţului internaţional, Ed. a 3-a, rev., Bucureşti, Editura Universitară, 2012, p. 15.

[2] www.uncitral.org

[3] www.uncitral.org

[4] www.uncitral.org

[5] http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups.htm

* Student; lucrare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a elevilor, studenţilor şi masteranzilor: „Noi perspective de dezvoltare în afacerile  internaţionale”, ed. a III-a, organizat de Facultatea de Relaţii Economice a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 8 aprilie 2015

Posted in UNCITRAL.