Skip to content


Prof. univ. dr. Marin Voicu, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR Obiective, masuri si actiuni, 2014-2015

                                    Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR

Obiective, masuri si actiuni, 2014-2015

 

                                                            Prof. univ. dr. Marin Voicu

Membru al Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR

 

 Obiectivul I. Reorganizarea Curtii de Arbitraj si a pachetului normativ de regulamente, norme si reguli de procedura.

             1.Noul cadru regulamentar si procedural, realizat in “procedura de urgenta” (aprilie-mai 2014) de Colegiul Curtii.

Pachetul de Reguli, Regulamente si Norme adoptat sau avizat de Colegiul Curtii de Arbitraj, dupa desemnarea sa si a presedintelui Curtii, prin Decizia din 10.04.2014 a Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, impune noi principii si norme, repune in vigoare pe altele, cu traditie si valoare in activitatea indelungata a acestei Curti, afirmand clar si expresiv garantiile fundamentale ale unui proces arbitral.

             1.1.Consacrarea efectiva si concreta a principiului libertatii contractuale prin:

            -eliminarea mecanismului Autoritatii de nominare si a efectelor nefaste produse de aceasta in ultimii trei ani;

            -afirmarea efectiva si concreta a efectelor conventiei arbitrale in toate fazele procedurii arbitrale si

            -garantarea efectiva a drepturilor procesuale ale partilor.

             1.2.Garantarea eficacitatii principiului diponibilitatii partilor in intreaga procedura arbitrala, in jurul caruia graviteaza toate celalalte principii fundamentale ale procesului civil si arbitral.

             1.3.Relaxarea, in ansamblul ei, si, in toate formele sale, a procedurii arbitrale si eliminarea decaderilor si sanctiunilor procedurale, facilitarea conventiilor partilor privind probele si modul de administrare a acestora.

             1.4.Garantarea efectiva (si nu iluzorie) a dreptului la un tribunal independent si impartial, cat si a dreptului la un proces echitabil si intr-un timp rezonabil, in acord cu exigentele din art. 21 (1-3) din Constitutia Romaniei si art. 6 (1) din CEDO.

             1.5.Accesul, mai facil, la justitia arbitrala a Curtii, prin taxe arbitrale moderate, apropiate de cele judiciare, si ale altor curti de arbitraj national (v. Ungaria, Slovenia, Cehia, s.a.).

  1.6.Accederea/mentinerea in corpul de arbitri ai Curtii pe baza unor criterii obiective, tinand seama, in mod special, de cerintele de calificare si de specializare profesionala, raportate la obiectul si specificul activitatii acestei instante arbitrale.

 1.7.Reducerea duratei procesului arbitral, in toate cauzele, prin stimularea mai eficienta a participantilor la procedura, in stabilirea clara a cadrului procesual si in administrarea probelor, in special a expertizelor.

             1.8.Asigurarea cadrului optim pentru o jurisprudenta arbitrala unitara si eficienta, impusa printr-o calitate superioara a procesului arbitral, reflectata in identificarea si articularea problemelor de drept in fiecare cauza, dar mai ales in stilul si calitatea sentintelor arbitrale.

             1.9.Afirmarea rolului Colegiului Curtii, conferit de regulamente – ROF si RCC in asigurarea unui climat adecvat si, colocvial, necesar intregii activitati a Curtii pe tot parcursul procesului arbitral.

             2.Reorganziarea Curtii de Arbitraj, reducerea numarului de personal a cheltuielilor materiale si cu salarii, precum și a altor costuri relevante a constituit un obiectiv imediat, realizat de la 1.06.2014.

             2.1.Schema de personal a fost redusa, de la 1.05.2014, la 7 salariati:

            -din 4 asistenti arbitrali si un asistent arbitral sef, au ramas numai 2 – unul asistent arbitral sef si celalalt asistent arbitral adjunct pentru dosarele cu arbitraje internationale;

            -atributiile de arhivar șide administrator au fost preluate de un arhivar registrator;

            -au disparut soferul si costurile autoturismului, s.a.

             2.2.Reorganizarea spatiului inchiriat si reducerea acestuia la jumatate, odata cu o noua articulare a functionalitatii lor si cu organizarea “Bibliotecii”.

             2.3.Eliminarea onorariului de 10% pentru Autoritatea de Nominare (1,4 milioane lei – 2013), reducerea numarului membrilor Colegiului de la 9 la 5, desfiintarea functiilor de prim vicepresedinte si de vicepresedinte al Curtii si a indemnizatiilor aferente.

             2.4.Reexaminarea contractelor Curtii si adoptarea unor masuri de eficientizare in acord cu obiectivele majore ale Regulamentului Curtii – 2015.

             Obiectivul II. Evaluarea profesionala, a integritatii arbitrilor si reconfigurarea Listei unice de arbitri.

1.Conform R.O.F. al Curtii de Arbitraj, aprobat de Colegiul de Conducere al CCIR, pentru buna functionare a Curtii s-au  constituit 4 (patru) comisii: 1).Comisia de procedura si regulamente – coordonator Prof. Marin Voicu; 2).Comisia profesionala si de arbitri – coordonator prof. Stanciu Carpenaru; 3).Comisia pentru activitate stiintifica si relatii internationale – coordonator prof. Dragos Sitaru si 4).Comisia pentru activitate organizatorica si relatii cu mediul de afaceri, coordonator dr. Bazil Oglinda.

In lunile aprilie-iunie 2014 Comisia de procedura si regulamente a elaborat cele 4 regulamente: ROF, RPA, Regulamentul Colegiului, Regulamentul de ordine interioara si Normele pentru taxele arbitrale, aprobate de Colegiul Curtii si intrate in vigoare la 10.04.2014 si 5.05.2014, (toate publicate  in M.Of. al Romaniei si pe site-ul Curtii).

 2.Procedura de reconfigurare a Listei de arbitri, a fost stabilita de Colegiul Curtii:

            -intre 15.07.-15.09.2014 perioada de inscriere si de depunere a dosarelor individuale;

            -intre 15.09-15.10.2014 analiza dosarelor de catre Comisia profesionala si de arbitri si intocmirea propunerilor individuale;

            -pe rolul Colegiului Curtii pentru examinare sunt propunerile Comisiei profesionale si de arbitri.

             3.Tinand seama de observatiile rezultate din examinarea calitatii sentintelor arbitrale si a activitatii tribunalelor arbitrale, Colegiul Curtii a adoptat Criteriile obiective de evaluare individuala a fiecarui arbitru, in deplin acord cu Rezolutia nr. 17/24.10.2014 a Consiliului Europei – CCJ privind evaluarea membrilor tribunalelor si in raport de jurisprudenta CEDO relativa la conformitatea arbitrajului cu parametrii fundamentali din art. 6 (1) al Conventiei si art. 21 (2) și (3) din Constitutia Romaniei.

             Obiectivul III. Actiuni/manifestari stiintifice, profesionale si de afirmare a Curtii de Arbitraj Comercial International.

 A.INTERNE

 1.Colocvii/Seminarii – plan tematic – 2015 cu actiuni trimestriale:

-Arbitrabilitatea litigiilor si extinderea jurisidictiei Curtii;

-RPA in raport cu dreptul comun;

-Stilul si calitatea sentintelor arbitrale;

-Unificarea jurisprudentei arbitrale.

 2.Manifestari in media on line.

 2.1.Sit-ul Curtii de Arbitraj:

-rubrica “Curtea de Arbitraj Comercial International”

                        -agenda Colegiului Curtii

                        -seminarii/colocvii

2.2.Juridice.ro

2.3.Revista on line “Arbitrajul comercial in Romania”

2.4.Revista de Drept Maritim

2.5.Revista Romana de Arbitraj

 3.Program tematic “TALK SHOW”,  “Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR” – Tematica elaborata de Comisia pentru activitate stiintifica si relatii internationale si Comisia organizatorica si relatii cu mediul de afaceri.

 4.Mese rotunde pe tema: “Arbitrii, avocatii si consilierii juridici – parteneri in procedura arbitrala”.

 B.INTERNATIONALE

 1.Sesiunea stiintifica comuna cu Grupul European de Arbitraj de la Paris -8-9 octombrie 2015.

 2.Arbitrajul comercial in Romania si in Republica Moldova – mai/iunie 2015.

 3.Contractele comerciale internationale cu finantare a UE in Romania, si arbitrajul international. Jurisprudenta a ICC Paris.

 Obiectivul IV. Asigurarea functionalitatii optime a Curtii de Arbitraj, cu deosebire a tribunalelor arbitrale si a grefei, in parametrii esentiali de calitate a procedurilor si de celeritate a solutionarii cauzelor.

 1.Asigurarea disponibilitatii depline fata de parti si a promptitudinii conform Regulamentului de organizare si functionare a arhivei, registraturii si grefei, in prima faza, dupa inregistrarea cererii, a procedurii arbitrale.

 2.Colaborarea deschisa si activa a grefei cu avocatii si consilierii juridici, precum si cu expertii judiciari, in faza de cercetare a procesului arbitral, cu respectarea dispozitiilor din RPA, pentru garantarea efectiva si concreta a drepturilor personale ale partilor si asigurarea celeritatii solutionarii fiecarei cauze.

 3.Parteneriatul din procedura arbitrala trebuie sa asigure indeplinirea dezideratului central al arbitrajului Curtii, sentinta arbitrala sa nu fie impusa partilor, sa fie inteleasa si acceptata, chiar, de partea perdanta.

 4.Preocuparea pentru reducerea costurilor procedurii arbitrale, fara afectarea calitatii si celeritatii, trebuie sa fie o obligatie a arbitrilor si a grefei, impreuna cu avocatii si consilierii juridici ai partilor.

 Obiectivul V.Conducerea executiva si participativa a Curtii de Arbitraj

 1.Plenul arbitrilor, conform ROF, va dezbate, semestrial, starea arbitrajuluiteme de interes major privind optimizarea functionarii Curtii si starea jurisprudentei.

In anul 2015 Colegiul va pregati doua dezbateri in Plen:

-Continutul si limitele parteneriatului dintre tribunalul arbitral, grefa Curtii si avocatii, consilierii juridici si expertii judiciari, in procedura arbitrala si

-Stilul si calitatea sentintelor arbitrale.

 2.Colegiul Curtii de Arbitraj va examina, lunar, obiectivele din programul general al Curtii, stadiul realizarii actiunilor si masurilor adoptate, al propunerilor si evaluarilor Comisiilor pe domenii, precum si problemele curente incluse in atributiile sale (conform programului tematic si graficului de lucru).

Posted in Note, opinii, Revista.