Skip to content


Revista Română de Arbitraj nr. 4/2014

Revista Română de Arbitraj nr. 4/2014

Cuprins

I. Studii, articole, comentarii

Nulitatea absolută a convenției arbitrale încheiate fără autentificarea notarului – o extravaganță a Noului Cod de procedură civilă
Dr. Cosmin Vasile, Violeta Saranciuc

Recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine: aplicarea Convenției de la New York de instanțele italiene
Prof. Avv. Aldo Frignani

Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine (New York, 1958) în jurisdicția portugheză
Duarte G. Henrique

Posibilitatea Curții de Arbitraj de a pronunța o hotărâre care să înlocuiască consimțământul promitentului-vânzător, în cazul refuzului de a încheia contractul de vânzare în fața notarului public
Anca Maria Stîngă

Extinderea convenției arbitrale: grupuri de societăți și grupuri de contracte
Dr. Sandra Dinescu

II. Jurisprudență arbitrală

Competență
Omisiunea desemnării arbitrilor în conținutul clauzei compromisorii – caracterul instituțional al arbitrajului – pretinsă viciere a consimțământului la semnarea documentului contractual conținând clauza compromisorie – comportament contradictoriu al contestatarului clauzei compromisorii – caracterul valid și operant al clauzei compromisorii

Rezerve exprimate în faza de negociere a contractului cu privire la stipularea clauzei compromisorii – neincluderea respectivelor rezerve în conținutul contractului – semnarea contractului cu obiecțiuni – neacceptarea respectivelor obiecțiuni de către partenerul contractual – lipsă de consecințe juridice – existența clauzei compromisorii – competența arbitrajului

Caracterul de ordine publică al competenței materiale de soluționare a contestației la executare – imposibilitatea părților de a deroga de la dispozițiile legale imperative, pe de o parte, imposibilitatea de a stabili, prin clauză compromisorie, o altă competență de soluționare a litigiului, pe de altă parte

Invocarea nesocotirii unei obligații nestipulate într-un contract conținând o clauză compromisorie – invocarea indirectă, dar neechivocă, a principiilor implicând instituția răspunderii civile delictuale – consecințe

III. Varia

Recenzii
III.1. UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, United Nations, New York, 2012, 232 pagini
III.2. Alexander J.Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (editori), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, volume I, The Relationship between Constitutional Values, Human Rights and Arbitration, JurisNet, New York, 2011, 533 pagini

Posted in Bibliografia arbitrajului, Noutati, Revista, Varia.