Skip to content


Radu Bogdan Bobei, Commercial Arbitration. Elementary Handbook on Scholarly Pragmatism, C. H. Beck, 2014

Bobei_Commercial_ArbitrationRadu Bogdan Bobei, Commercial Arbitration. Elementary Handbook on Scholarly Pragmatism, C. H. Beck, 2014

Cuprins Commercial Arbitration. Elementary Handbook on Scholarly Pragmatism

To write an Elementary Handbook on Scholarly Pragmatism in the context of Commercial Arbitration may mean to schematically present and explain the basic concepts and principles familiar for commercial arbitration. To write such Elementary Handbook may also mean to kindly invite the arbitration practitioner to not miss the legal, business-like and scholarly interpretation of the concepts and principles above.

The starting point of writing this Elementary Handbook was Romanian arbitration law. Afterwards it has been outlined the concepts and principles specified in UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985, with amendments as adopted in 2006). For the purpose of smoothly solving the conflict of mentalities, if any, between domestic mentalities and international mentality with regard the interpretation above, a brief glance on international jurisprudence developed under arbitration laws worldwide enacting the Model Law above seemed to me appropriate to be followed.

Promoting the so-called ideology of “scholarly pragmatism” in the context of commercial arbitration may mean to facilitate the flexible coexistence and cohesion of legal, business-like and scholarly interpretation of any concepts arising out the disputable facts.

Such scholarly pragmatism may encourage any arbitration practitioner to be and remain lively irrespective of its place of living: Bucharest, Moscow, Warsaw, München, London, New York or Capri Island.

Radu Bogdan Bobei

A scrie un Curs elementar cu privire la pragmatismul livresc în contextul arbitrajului comercial poate însemna a prezenta şi explica schematic conceptele, respectiv principiile de bază specifice arbitrajului comercial. De asemenea, a scrie un astfel de Curs elementar poate însemna să-l inviţi cu delicateţe pe cititor să interpreteze respectivele concepte şi principii atât din perspectiva regulilor de interpretare juridică, cât şi din perspectiva regulilor specifice vieţii de afaceri, respectiv dintr-o perspectivă erudită.

Punctul de plecare al scrierii acestui Curs elementar a fost reglementarea română a arbitrajului. Conceptele şi principiile specificate în Legea-Model UNCITRAL privind arbitrajul comercial internaţional(1985, cu modificările adoptate în 2006) au fost ulterior prezentate. În condiţiile existenţei unui conflict între mentalităţile naţionale şi mentalitatea internaţională cu privire la interpretările menţionate mai sus, dar şi în scopul soluţionării acestui conflict, mi s-a părut potrivită efectuarea unei scurte treceri în revistă a jurisprudenţei internaţionale dezvoltate în temeiul reglementărilor de arbitraj emise în întreaga lume în lumina sus-menţionatei Legi-Model UNCITRAL.

A promova răspândirea aşa-numitei ideologii a pragmatismului livresc în contextul arbitrajului comercial poate însemna facilitarea flexibilei coexistenţe şi coeziuni a celor trei modalităţi de interpretare a conceptelor juridice: interpretarea juridică, interpretarea specifică vieţii de afaceri şi interpretarea erudită.

Această ideologie îl poate încuraja pe orice practician al arbitrajului să fie şi să rămână plin de viaţă indiferent de locul în care trăieşte: Bucureşti, Moscova, Varşovia, München, Londra, New York, Insula Capri.

                                                                                                                                              Radu Bogdan Bobei

Posted in Bibliografia arbitrajului.