Skip to content


Cerere de revizuire formulată împotriva unei hotărâri arbitrale. Inadmisibilitate

Din economia art. 364 C. proc. civ. reiese faptul că hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare, pentru unul din motivele prevăzute expres şi limitativ la lit. a)-i).

 Prin urmare, este inadmisibilă cererea de revizuire formulată împotriva unei hotărâri arbitrale întrucât dispoziţiile art. 364 C. proc. civ. consacră unicitatea mijlocului prin care se poate obţine desfiinţarea hotărârii arbitrale, prin statuarea acestor dispoziţii speciale aplicabile unei proceduri speciale legiuitorul excluzând posibilitatea atacării hotărârii arbitrale nu doar prin căile ordinare de atac, ci şi prin cele extraordinare.

ICCJ, Secţia a II-a, Decizia nr. 2592 din 27 iunie 2013

SURSA

Posted in Inalta Curte de Casatie si Justitie, Jurisprudenta.