Skip to content


Noul ROF al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 328 din data de 6 mai 2014 a fost publicată Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr. 6/2014 ntru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

SINTEZA JURIDICE.ro

Colegiul de conducere al Camerei Naţionale a aprobat un nou Regulament privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Componenţa Curţii de Arbitraj. Dobândirea calităţii de arbitru

Potrivit noului regulament, Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri şi persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părţile le-au numit, prin convenţia arbitrală, în această calitate într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români şi străini se face în următoarele condiţii:
– cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
– studii superioare juridice;
– vechime în specialitate juridică de cel puţin 8 ani;
– completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curţii de Arbitraj;
– aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj.
Colegiul Curţii de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.
Durata mandatului unui arbitru este de cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia.

Conducerea Curţii de Arbitraj

Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din preşedinte şi patru membri. Colegiul Curţii de Arbitraj este desemnat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dintre arbitrii înscrişi pe listă, pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit. Cei patru membri sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj.

Definirea tribunalului arbitral

Tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic sau din 3 (trei) arbitri desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj. Odată cu arbitrii titulari se desemnează şi arbitrii supleanţi.
Desemnarea arbitrilor se face de părţile în litigiu, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
Arbitrii numiţi de părţi desemnează supraarbitrul, în termenele şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
În cazul în care părţile nu desemnează arbitrii sau aceştia nu desemnează supraarbitrul în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, desemnarea va fi făcută de către Preşedintele Curţii de Arbitraj.

Alte dispoziții

În aplicarea dispoziţiilor noului regulament, Colegiul Curţii de Arbitraj va reconfigura Lista de arbitri, în temeiul criteriilor stabilite prin regulament.

Până la data elaborării unor noi reguli de procedură arbitrală, în spiritul Regulamentului, desemnarea arbitrilor şi a supraarbitrului se va face în conformitate cu regulile prevăzute în cartea a IV-a din noul Cod de procedură civilă.

În cazul proceselor aflate deja pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României la data intrării în vigoare a Regulamentului, pentru care tribunalul arbitral a fost constituit conform vechii reglementări şi în care încă nu s-a ajuns la primul termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor se va putea face conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă de către părţi într-un termen de 10 zile. Termenul de 10 zile curge de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

În cazul proceselor aflate pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, care au depăşit momentul procesual al primului termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor conform Codului de procedură civilă va putea fi făcută numai cu acordul ambelor părţi, cel mai târziu până la următorul termen de arbitrare.

 

A se vedea si sinteza CurierulJudiciar.ro

Posted in Evenimente.