Skip to content


16 -17 decembrie 2013: ARBITRAJUL IN NOILE CODURI

Curtea de Arbitraj Comercial International organizeaza conferinta

ARBITRAJUL IN NOILE CODURI

PROGRAM
Luni, 16 decembrie 2013
15.00-15.15: Înregistrarea participanţilor
15.15-17.15: PARTEA I
Moderator: Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu, Vicepreşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
– Bogdan Olteanu, Preşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional: Cuvânt de deschidere
– Prof. univ. dr. Monna Lisa Belu Magdo: Câteva aspecte de noutate aduse de Noul Cod de procedură civilă în procedura arbitrală
– Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu, Vicepreşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional: Consideraţii privind constituirea instituţiilor permanente de arbitraj în lumina Noului Cod de procedură civilă
– Prof. univ. dr. Marian Nicolae: Aplicarea în timp a Regulilor de procedură arbitrală
– Av. Cosmin Vasile: Excepţiile privind existenta şi validitatea convenţiei arbitrale. Regim juridic si noutăţi în comparaţie cu reglementarea anterioară
17.15-17.45: Pauză de cafea
17.45-19.30: PARTEA A II-A
Moderator: Prof. univ. dr. emerit Brânduşa Ştefănescu, Vicepreşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
– Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, membru, Colegiul Curţii de Arbitraj Internaţional: Specificitatea sesizării instanţei Curţii de Arbitraj
– Lect. univ. dr. Vlad Peligrad: Câteva aspecte privind arbitrajul în materia imobiliară
– Av. Dr. Alexandru Suciu: Excepţia de arbitraj
– Conf. univ. dr. Brînduşa Vartolomei: Observaţii critice cu privire la reglementarea motivelor acţiunii în anulare a unor încheieri pronunţate în procedura arbitrală
– Judecător Cezar Hîncu, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României: Acţiunea în anulare în lumina Noului Cod de procedură civilă
– Lect. univ. dr. Radu Bogdan Bobei: Conceptul „arbitrajul internaţional”. Perspectiva Codului de procedură civilă român

Marţi, 17 decembrie 2013
14.00-14.15: Înregistrarea participanţilor
14.15-16.00: Partea I
Moderator: Lect. univ. dr. Bazil Oglindă, Secretar ştiinţific, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional
– Lect. univ. dr. Bazil Oglindă, Secretar ştiinţific, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional: Despre validitatea şi caracterul operant al clauzelor compromisorii încheiate de stat, autorităţile publice şi alte persoane juridice de drept public în contextul Noului Cod de procedură civilă şi al legislaţiei speciale aplicabile
– Av. Dr. Gheorghe Florea, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România: Limitele
dreptului avocatului de exercitare a actelor procesuale de dispoziţie în procedura arbitrală
– Av. Dr. Tudor Chiuariu, Preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului României: „Ceea ce s-a cerut”. Formularea pretenţiilor, potrivit regulamentelor unor instituţii de arbitraj. Implicaţii practice pentru limitele învestirii tribunalului arbitral şi pentru soluţiile pronunţate în cauză, din perspectiva motivului de anulare prevăzut de art. 608, alin. 1, lit. f Noul Cod de procedură civilă
– Prof. univ. dr. Viorel Roş, membru, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional: Revocarea, recuzarea, abţinerea şi înlocuirea arbitrilor
– Prof. univ. dr. Ştefan Deaconu: Excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor de arbitraj comercial

16.00-16.30: Pauză de cafea
16.30-18.30: Partea a II-a
Moderator: Lect. univ. dr. Bazil Oglindă, Secretar ştiinţific, Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional
– Av. Dr. Sonia Florea: Probleme privind arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
– Lect. univ. dr. Angelica Roşu: Coexistenţa clauzei de mediere cu clauza de arbitraj. Efecte juridice
– Lect. univ. dr. Cristina Florescu: Mijloace de eficientizare în gestionarea procedurii arbitrale
– Lect. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea: Cine se poate adresa Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (CIRDI), pentru rezolvarea pe cale arbitrală a unui litigiu?

Detalii: tel.: 021 319 01 52, e-mail: arbitration@ccir.ro

Data limită pentru înregistrare: 12 decembrie 2013

Taxa de participare: 200 lei

Plata taxei de participare se face în contul în contul Camerei de Comerţ şi Industrie a României: Raiffeisen Bank SMB RO31RZBR0000060002407957 menționând pe ordinul de plată numele participantului şi denumirea conferinţei.

Posted in Evenimente, Varia.