Skip to content


Prof. Viorel Mihai Ciobanu despre arbitrajul institutionalizat din Romania. Interviu in RRDA

VIOREL_CIOBANURecent într-un interviu[1] profesorul Viorel Mihai Ciobanu a fost întrebat cu privire la arbitrajul instituționalizat și dacă nu se acordă un rol exacerbat conducerii arbitrajului instituționalizat (în contextul art. 618 alin. 2 și art. 619 alin. 2 NCPC). În răspunsul său, profesorul Ciobanu, membru al comisiei de redactare a NCPC, a arătat că „noul Cod de procedură civilă reglementează, ca și vechiul cod, cu prioritate arbitrajul ad-hoc. Ca o noutate în Cartea a IV-a se consacră un titlu arbitrajului instituționalizat, stabilindu-se unele dispoziții de principiu. Exemplele la care se referă întrebarea se regăsesc și în alte țări  și, după cum se poate observa, ambele texte [art. 618 alin 2 și art. 619 alin. 2 noul C.pr.civ.] stabilesc atribuții pentru conducerea arbitrajului instituționalizat numai în măsura în care părțile au convenit sau nu dispun altfel. Deci, nu mi se pare că textele ar fi excesive. În practica arbitrajului instituționalizat se pot întâlni însă și alte reguli. De exemplu, Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Instituționalizat de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și Regulamentul Curții elaborate în anii 2012 și 2013, după adoptarea noului Cod de procedură civilă, s-au oprit parțial, la alte soluții.[1] Revista română de dreptul afacerilor, Wolters Kluwer România, nr. 5/2013, p. 31.

Posted in Note, opinii.