Skip to content


UNIDROIT: „principiile generale de drept recunoscute ca aplicabile dreptului comercial international, excluzand orice lege nationala”

În cadrul UNIDROIT au fost redactate „Principiile contractelor comerciale internaţionale”.[1] O interesantă aplicare a „Principiilor…” a fost dată de către Curtea Arbitrală de Comerţ Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României[2] într-o speţă în care părţile au stabilit ca în afara clauzelor contractuale să fie aplicabile „principiile generale de drept recunoscute ca aplicabile dreptului comercial internaţional, excluzând orice lege naţională”. Instanţa arbitrală a statuat că „principiile la care se referă părţile în clauza citată sunt cele care şi-au găsit codificarea – cea mai larg recunoscută în comerţul internaţional şi în arbitrajul comercial internaţional, realizată de Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat – UNIDROIT, Roma, 1994. În preambulul acestor „Principii” se prevede aplicabilitatea lor atunci când părţile au convenit ca unanumit contract să fie guvernat de „Principiile generale de drept”, de „lex mercatoria” sau alte formule similare ”.

RDC, nr. 11/2005, p. 214-216.


[1] Lucrarea cu titlul „Principes relatifs aux contrats du commerce international. Dispositions et commentaires” (Roma, 1994, 263 pagini) a fost tradusă în limba română cu titlul „Principiile aplicabile contractelor comerciale internaţionale – UNIDROIT”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

[2] Curtea Arbitrală de Comerţ Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, sentinţa arbitrală nr. 261 din 29 septembrie 2005, RDC, nr. 11/2005, p. 214-216.

Rezumatul hotararii a fost publicat in Revista Romana de Arbitraj, nr. 1/2007

Posted in Bibliografia arbitrajului, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Jurisprudenta, Jurisprudenta comentata.


No Responses (yet)

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.