Skip to content


Inadmisbilitatea revizuirii hotararii arbitrale (art. 322 pct. 7)

ICCJ, Secţia comercială, Decizia nr. 3465 din 21 octombrie 2010

Revizuirea este o cale extraordinară de atac, iar dispoziţiile legale care o reglementează sunt de strictă interpretare, astfel că exercitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile şi condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.
Prin urmare, nu este admisibilă revizuirea unei hotărâri arbitrale, întrucât aceasta poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare şi numai pentru unul din motivele menţionate la art. 364 lit. a)-i) C.proc.civ.

ICCJ, Legalis, Revista Buletinul Casatiei, nr. 6-7/2011, Dreptul, nr. 10/2011

Posted in Inalta Curte de Casatie si Justitie, Jurisprudenta, Romania.


No Responses (yet)

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.