Skip to content


Noul Cod de Procedura Civilă: Art. 561. Numirea arbitrilor de către instanţă

 

Articolul 561
Numirea arbitrilor de către instanţă
(1) În caz de neînţelegere între părţi cu privire la numirea arbitrului unic sau dacă o parte nu numeşte arbitrul ori dacă cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, partea care vrea să recurgă la arbitraj poate cere tribunalului prevăzut la art. 547 alin. (1) să procedeze la numirea arbitrului ori, după caz, a supraarbitrului.
(2) Tribunalul se pronunţă în termen de 10 zile de la sesizare, cu citarea părţilor, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.
Noul Cod de procedura civila in romanianarbitration.ro
JURISPRUDENTA

Posted in Noul Cod de procedura civila - Cartea a IV-a - Despre arbitraj, Titlul III - Tribunalul arbitral.

Tagged with .