Skip to content


Tribunalul Arges: Numirea arbitrului prin ordonanta presedintiala

 

Din  conținutul întâmpinării, tribunalul constată că pârâta nu și-a exprimat opțiunea privind numirea arbitrului titular.

De asemenea, în fața tribunalului pârâta prin apărător a refuzat desemnarea unui arbitru pe considerentul că, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș nu este competentă să soluționeze cauza ce formează obiectul dosarului nr.3/A/2015.

Tribunalul reține că potrivit art. 561 alin1 C.pr.civ. dacă o parte nu numește arbitru, partea care vrea să recurgă la arbitraj poate cere tribunalului să procedeze la numirea arbitrului.

Având în vedere faptul că, pârâta nu și-a desemnat arbitru principal în cauza nr.3/A/2015 înregistrată pe rolul Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș, iar soluționarea acestei cauze depinde de opțiunea pârâtei, tribunalul va admite cererea reclamantei.

În consecință, în temeiul art.561 alin.1 și art. 558 alin 5. C.pr.civ. vor fi numiți arbitru principal MA- avocat din Baroul Argeș și arbitru supleant CF-avocat din Baroul București, pentru pârâta. în cauza nr.3/A/2015 aflată pe rolul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș.

Tribunalul Arges, Secția civila, Sentinta civila nr. 187/2015, disponibila in rolii.ro

Posted in Noul Cod de procedura civila - Cartea a IV-a - Despre arbitraj, Titlul III - Tribunalul arbitral.

Tagged with , , , , , , , .