Skip to content


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru – activitatea în domeniul arbitrajului comercial

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru – activitatea în domeniul arbitrajului comercial

Experienţă Profesională

Arbitru și suprarbitru – Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Martie 2010 – prezent

Octombrie 2015 – prezent – Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA) Constanţa

Arbitru – Centrul de Arbitraj şi Mediere în Asigurări (ACAMA)

Membru în rețele și comisii profesionale

2015 membru Arbitrator Intelligence – http://www.arbitratorintelligence.org
The Young Arbitrators Forum (YAF) of the International Chamber of Commerce (ICC) (http://www.iccwbo.org/training-and-events/young-arbitrator-forum/)

Editor:
Editor – The review ‘Commercial arbitration in Romania’ / Revista Arbitrajul comercial in România www.romanianarbitration.ro

Colaborator principal al Revistei Române de Arbitraj, editată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; http://arbitration.ccir.ro/revista-romana-de-arbitraj/
http://www.revistaromanadearbitraj.ro/

Volume
Arbitrajul în litigiile comerciale, Editura Tribuna Economică, 2010, 264 p.; ISBN. 978-973-688-178-7

Dumitru Mazilu, Daniel-Mihail Şandru, Practica jurisdicţională şi arbitrală de comerţ internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, 294 p., ISBN 973-588-454-2

Lucrări în volume
Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoş (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0636-1, DOI 10.5682/9786062806361
http://www.editurauniversitara.ro/carte/carti_in_curs_de_aparitie/achizitiile_publice_in_romania_aplicarea_si_interpretarea_noii_legislatii_europene/11559
http://www.csde.ro/?p=3202
Contribuţia mea:
Daniel-Mihail Şandru, Arbitrajul comercial în materia achiziţiilor publice. Experienţe ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României [p. 80-94]

Studii, articole, comentarii
Daniel-Mihail Şandru, Commercial Arbitration in Public Procurement. Experiences of the International Commercial Arbitration Court Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, în Curentul juridic [The Juridical Current Journal], no. 3/2017, pp. 71-85. Disponibil integral pe SSRN: https://ssrn.com/abstract=3051556

Daniel-Mihail Şandru, Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (Interpretation and application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania), Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2017, p. 115-122
http://www.mihaisandru.ro/?p=870

Daniel-Mihail Şandru, Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti, Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562, ISSN 1582-7526
http://www.mihaisandru.ro/?p=935

Daniel-Mihail Şandru, Nicolae Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law], Conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită. Teorie şi practică”, 25-27 august 2016, Tîrgu Mureş, România, / International Conference „Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice”, 25th-27th August 2016, Tîrgu Mureş, România, coord. Eugen Hurubă, 978-606-673-909-9, Editura Universul Juridic, 2016, ISBN p. 63-80.
http://www.mihaisandru.ro/?p=733

Daniel-Mihail Şandru, Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (The interpretation of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania), Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2016, ISSN 1583-493x , p. 97-105 și Revista română de arbitraj, nr. 4/2017, p. 54-69.

Daniel-Mihail Şandru, Avantaje şi dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România, Curierul Judiciar, nr. 2/2014, p. 114-119, ISSN 1582-7526.

Mihai Şandru, Evelina Oprina, Discuţii privind posibilitatea anulării hotărârii arbitrale de către instanţa de executare [Debates upon the possibility of cancelling the arbitration award by the court of enforcement], Dreptul, nr. 2/2012, p. 148-167, ISSN 1018-0435. http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002918.do
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2046103

Avantajele arbitrajului: autonomia de voinţă de părţilor, Revista de Note si Studii Juridice, 14 decembrie 2009, http://www.juridice.ro/93273/avantajele-arbitrajului-autonomia-de-vointa-a-partilor.html

Soluţii din practica arbitrală – Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Asturcom, C-40/08), Tribuna Economică, nr. 47/2009

Soluţionarea pe calea arbitrajului a litigiilor între asociaţii societăţilor comerciale, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Seria Drept, 2008 [a apărut în 2009], Ed. ProUniversitaria.
Acţiunile introduse în faţa instanţelor comunitare în baza unei convenţii de arbitraj [Proceedings brought before Community Courts under an arbitration agreement], Revista română de arbitraj [The Romanian Arbitration Journal], nr. 4/2007, p. 53-58.

Legitimarea vocaţiei statului şi a autorităţilor publice de a încheia o convenţie arbitrală [The legitimacy of State and public authorities’ capacity to conclude an arbitration agreement], Revista Română de Arbitraj, nr. 1/2007, p. 31-40

Aplicarea regulii penalul ţine în loc civilul în arbitrajul comercial internaţional, Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 5/2003, p. 47-54.

Recenzii
Marin Voicu, Arbitrajul comercial. Jurisprudenţă adnotată şi comentată. 2004-2014, Editura Universul Juridic, 2014, în Revista română de dreptul afacerilor, nr. 12/2014, p. 141-145.

Kyriaki Noussia, Confidentiality in International Commercial Arbitration: A Comparative Analysis of the Position Under English, US, German and French Law, Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 10, p. 159-166, 2010. Disponibil SSRN:http://ssrn.com/abstract=2168597 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2168597

Evenimente

15-16 martie 2018 — Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2018), organizată la Brașov, la inițiativa Institutului de Studii Financiare, a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, a Universității „Transilvania” din Brașov și a Academiei de Studii Economice din București. Conferința se bucură de parteneriatul Universității de Vest din Timișoara, al Universității „Valahia” din Târgoviște și al Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca, alături de cel oferit de Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), de Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA) și de Institutul Național de Control Intern din România (INCIR).
https://ecfs.jus.ro/
Daniel-Mihail Șandru, Elemente esențiale ale noilor Reguli de procedură ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

15 februarie 2018 – Elemente esențiale ale noilor Reguli ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, organizat de Baroul București, în cadrul programului de pregătire profesională continuă.
https://evenimente.juridice.ro/2018/02/elemente-esentiale-ale-noilor-reguli-ale-curtii-de-arbitraj-comercial-international-de-pe-langa-camera-de-comert-si-industrie-a-romaniei-15-februarie-2018-bucuresti.html
http://www.mihaisandru.ro/?p=922

11 decembrie 2017 – ADPCE 2017: Conferinta nationala Arbitrajul de drept privat în context european, (ed. 4), 11 decembrie 2017 organizată de Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE), Universitatea Petru Maior (UPM), Asociatia romana de drept si afaceri europene (ARDAE) sub egida Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Organizator şi moderator
http://www.romanianarbitration.ro/?p=1516

17 noiembrie 2017 – Conferinţa Naţională „Alternative Dispute Resolution”, Ediţia a II-a (ADR 2017) organizată de Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţul Mureş, Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţul Bistriţa-Năsăud, Asociaţia „Centrul de Arbitraj şi Mediere în Asigurări” (ACAMA) şi Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private, la Tîrgu-Mureş.
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observaţii privind noile Reguli de procedură arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Moderator, membru în comitetul ştiinţific
adr.jus.ro

26 aprilie 2017 – Conferinţa “Un an de la intrarea în vigoare a noii legislaţii a achiziţiilor publice”, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş,
Daniel-Mihail Şandru, Arbitrajul comercial în materia achiziţiilor publice. Experienţe ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Organizator
http://www.zi-de-zi.ro/2017/04/28/la-upm-achizitiile-publice-sub-lupa-academica-si-specialistilor/
http://iaduer.ro/?p=4952

16 februarie 2017 – Conferinţa naţională Probleme dificile de arbitraj (ed. 1) CONFERINŢA BRÂNDUŞA ŞTEFĂNESCU, 16 februarie 2017
Daniel-Mihail Şandru, Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
https://conferinte.juridice.ro/arbitraj-2017

7 decembrie 2016 – Conferinta Arbitrajul de drept privat în context european (ed. 3) organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în parteneriat cu Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi ARDAE – Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Organizator şi moderator
http://www.ardae.ro/?p=2621
http://www.csde.ro/?p=3082

26 mai 2016 – „Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti” / „Reflections on dispute resolution in health field using arbitration. Romanian approaches” în cadrul conferinţei „Finanţarea sistemelor de sănătate în UE versus România” – 26 mai 2016, din Proiectul „Inteligenţa în sănătate” realizat de Alianţa Pacienţilor Cronici din România.
aliantapacientilor.ro
http://aliantapacientilor.ro/wp-content/uploads/2016/07/Mihai-Sandru-arbitrajul-in-sanatate.pdf
https://eubusinesslaw.wordpress.com/2016/04/27/inteligenta-in-sanatate-26-mai-2016-reflectii-privind-solutionarea-diferendelor-in-domeniul-sanatatii-prin-arbitraj-experiente-romanesti/
https://www.facebook.com/events/130436657370045/
Curierul judiciar nr. 11/2016

20-21 mai 2016 – CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „Challenges of doing business in the global economy” – CBGE 2016 – Ediţia a IV-a BUCUREŞTI – 20-21 mai 2016, organizată de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
https://eubusinesslaw.wordpress.com/2016/01/30/conferinta-internationala-challenges-of-doing-business-in-the-global-economy-cbge-2016-editia-a-iv-a-bucuresti-20-21-mai-2016/
https://eubusinesslaw.wordpress.com/2016/05/17/prof-univ-dr-daniel-mihail-sandru-este-un-tribunal-arbitral-o-instanta-nationala-in-sensul-art-267-tfue-is-an-arbitration-court-a-court-according-to-article-267-tfeu/
membru în comitetul de organizare
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Este un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE? / Is an arbitration court a court according to Article 267 TFEU?

13 ianuarie 2016 – Dezbaterea Tribunalul pentru arbitraj sportiv şi Codul pentru arbitraj sportiv, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Masteratul Drept Internaţional şi European în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene, Bucureşti
Organizator şi moderator
http://www.csde.ro/?p=2945

8 decembrie 2015 – Conferinţa naţională Arbitrajul de drept privat în context european (ed. 2), organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Masteratul Drept Internaţional şi European în parteneriat cu Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi ARDAE – Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene
Membru al comitetului ştiinţific organizatoric
Daniel-Mihail Şandru, Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR, Revista română de dreptul afacerilor, ISSN 1583-493x , nr. 1/2016, p. 97-105.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2755426

15 iunie 2015 – Dezbateri JURIDICE.ro: Convenţia arbitrală. Despre cum ne putem înţelege în ce condiţii urmează să ne certăm, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, 15 iunie 2015
Organizator

22-23 mai 2015 – Conferinţa internaţională „Challenges of Doing Business in the Global Economy” III, organizată de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în colaborare cu Academia Română – Institutul de Economie Mondială, Università Degli Studi di Messina, Italia, Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene.
Moderator – Panelul „Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial international”
Membru al comitetului de organizare
Am prezentat lucrarea „Reflecţii privind raţionalitatea hotărârii arbitrale” în curs de publicare în Revista română de dreptul afacerilor (Wolters Kluwer România)

13 martie 2015 – Conferinţa naţională „Arbitrajul comercial internaţional. Actualitate şi perspective” organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, ELSA Târgu Mureş, Aula Tudor Drăganu a Universităţii „Petru Maior”;
Daniel Mihail Şandru, „Reflecţii privind precedentul arbitral”, în curs de publicare în Revista română de dreptul afacerilor.
Moderator şi Keynote speaker;
Membru al comitetului ştiinţific organizatoric;

3 februarie 2012 – Conferinţa „Arbitrajul de drept privat în context european”, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Române; http://www.csde.ro/?p=807
Moderator şi organizator
http://www.romanianarbitration.ro/?p=123

4 noiembrie 2011 – Seminarul Arbitrajul – modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor comerciale, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Romexpo

6 octombrie 2011 – Conferinţa „Forţa juridică a hotărârilor arbitrale”, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea Româno-Americană, Institutul Naţional al Magistraturii, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (eveniment organizat cu sprijinul Curţii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României) la Universitatea Româno-Americană.
Coautor (alături de conf. univ.dr. Evelina Oprina) al conferinţei „Discuţii privind posibilitatea anulării hotărârii arbitrale de către instanţa de executare”, în cadrul conferinţei „Forţa juridică a hotărârilor arbitrale”, Bucureşti, 6 octombrie 2011, Universitatea Româno-Americană.
http://www.juridice.ro/168369/program-detaliat-forta-juridica-a-hotararilor-arbitrale.html
Organizator al conferinţei

20 mai 2010 – Conferinţa „Arbitrajul comercial – Modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale” organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice şi Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Moderator şi organizator
http://www.csde.ro/?p=2612

Seminarul organizat de CCINA Constanţa şi Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României „Arbitrajul comercial în dreptul societăţilor comerciale” (Constanţa, 29 septembrie 2006). Am susţinut conferinţa cu tema „Capacitatea societăţilor comerciale de a încheia convenţii arbitrale”.

Conferinţa internaţională organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României „Arbitrajul comercial şi ordinea publică în dreptul internaţional privat” (Bucureşti, 9 iunie 2006). Am susţinut conferinţa „Funcţionarea ordinii publice de drept internaţional privat în arbitrajul internaţional”.

Sesiunea Ştiinţifică Naţională – a XV-a – „Provocări ale aderării României la Uniunea Europeană” – organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, susţinând conferinţa: „Acţiunile introduse în faţa instanţelor comunitare în baza unei convenţii de arbitraj” (Bucureşti, 26-27 mai 2006).

Conferinţa naţională organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României „Capacitatea statului şi a instituţiilor publice de a încheia o convenţie arbitrală” şi Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (Braşov, 5-6 mai 2006). Am susţinut conferinţa cu tema „Legitimarea vocaţiei statului şi autorităţilor publice a încheia o convenţie arbitrală”.
Conferinţa a fost publicată: Mihai Şandru, Legitimarea vocaţiei statului şi a autorităţilor publice de a încheia o convenţie arbitrală, Revista Română de Arbitraj, nr. 1/2007

Seminarul „Arbitrajul şi medierea, căi alternative de soluţionare a diferendelor comerciale” organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Suceava, Comisia de Arbitraj şi de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti unde am prezentat conferinţa cu titlul „Aplicarea regulii penalul ţine în loc civilul în arbitrajul comercial internaţional”, 1-2 octombrie 2003 (cf. Mesagerul Economic, nr. 41 din 13-19 X 2003, p. 7).
Daniel-Mihail Şandru, Aplicarea regulii penalul ţine în loc civilul în arbitrajul comercial internaţional, Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 5/3003, p. 47-54.

Certificări
27 septembrie 2010 – Training Course „Competence-Competence Principle – Recurring Issues”, organizat de International Chamber of Commerce (ICC) – Young Arbitrators Forum, Bucureşti [Certificate YAF Event]

Seminarul „Introduction to International Commercial Arbitration” organizat de Young International Arbitration Group (YIAG) of the London Court of International Arbitration (LCIA), la Camera de Comerţ şi Industrie a României (9 octombrie 2006).

Proiect de cercetare
Arbitrajul internaţional în contextul dreptului european
http://www.csde.ro/?p=2947
https://www.researchgate.net/project/CSDE-2016-Arbitrajul-international-in-contextul-dreptului-european

Posted in Bibliografia arbitrajului, Cercetari, Evenimente, Noutati, Varia.

Tagged with , , .