Skip to content


Semnatura electronica

Semnătura olografă îi poate da unui document clasic valoarea juridică de înscris sub semnătură privată şi de aici decurg o serie de efecte juridice, de natură probatorie, de cele mai multe ori. Atunci când este aplicată pe un document digital lucrurile se schimbă pentru că ea nu mai oferă aceleaşi garanţii. Documentul digital poate fi modificat fără ca acest lucru să fie observabil, iar semnătura olografă poate fi decupată şi ataşată pe un alt document.

Pentru a elimina aceste inconveniente, legiuitorul a elaborat Legea 455/2001 privind semnătura electronică. Acest tip de semnătură elimină posibilitatea modificării textului documentului pe care e ataşată, fără ca acest lucru să nu se se poată observa, şi dă dată certă documentului în cauză, adică se poat cunoaşte exact când a fost semnat, lucru foarte important din punct de vedere probatoriu în multe cauze civile. Spre exemplu, este foarte importantă data semnării atunci când un proprietar vinde acelaşi lucru la două persoane de bună credinţă.

Semnătura electronică (simplă) nu oferă toate garanţiile necesare pentru ca atunci când e aplicată pe un document să îi dea aceastuia valoarea unui înscris sub semnătură privată. Cu alte cuvinte nu este asimilată semnăturii olografe. Doar semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat digital calificat şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat poate avea această valoare legală.

Putem trage astfel o primă concluzie. Semnătura electronică extinsă este singurul instrument care îi poata unui document electronic valoarea probatorie a unui înscris sub semnătură privată.

Ce este semnătura electronică

Potrivit legii menţionate anterior, semnătura electronică reprezintă date în formă electronică ce sunt ataşate sau logic ataşate cu alte date în formă electronică, cu scopul de a servi ca metodă de identificare. Un document digital este în sine o înşiruire de biţi. Semnătura electronică este şi ea o înşiruire de biţi. Când ataşăm o semnătură electronică unui document nu facem decât să îmbogăţim o înşiruire de biţi cu o altă înşiruire de biţi. Datorită certificatului digital pe care se bazează semnătura electronică vom cunoaşte şi cine a aplicat această nouă înşiruire de biţi.

Cine poate să utilizeze semnătura electronică şi în ce scop

Semnătura electronică poate fi folosită de orice persoană care deţine o pereche funcţională formată dintr-o cheie publică şi o cheie privată obţinută de la un furnizor de servicii de certificare împreună cu un certificat digital. Legea amintită nu menţionează limite în privinţa utilizării acestei semnături, însă potrivit dreptului comun ea nu poate fi folosită decât în acele cazuri în care nu se încalcă legislaţia, în înţelesul ei larg.

De regulă, semnătura electronică este folosită în cadrul unei firme sau între colaboratori. În schimb, semnătura electronică extinsă este folosită în relaţia cu ANAF, cu Registrul Comerţului, cu CNAS, pentru licitaţii publice în SEAP, pentru a semna contracte la distanţă, pentru a semna documente în interiorul unei firme, pentru a mandata pe cineva etc.

După cum precizam anterior, nu există interdicţii în folosirea semnăturii electronice. Ea poate fi folosită ori de câte ori se poate tehnic. Poate fi aplicată tuturor fişierelor generate de un program informatic, cum ar fi editoarele de text (Word, spre exemplu), editoarele foto, programele de evidenţă contabilă, aplicaţiile de calcul tabelar etc.

De unde putem obţine semnătura electronică

Persoanele care doresc să poată semna electronic documentele pot obţine kitul necesar de la orice furnizor acreditat de certificate digitale. În România, cei mai cunoscuţi sunt CertSign, DigiSign, Trans Speed, Alfa Trust, Centrul de Calcul SA etc. Lista furnizorilor este mult mai mare. Certificatele digitale şi semnăturile electronice care se bazează pe acestea, emise de un furnizor român, sunt recunoscute, în baza unor tratate internaţionale, în mai multe state din Uniunea Europeană: Slovacia, Slovenia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Portugalia, Polonia, Letonia, Cehia, Lituania, Ungaria și Germania.

Avantajele folosirii semnăturii electronice

Semnătura electronică le oferă celor care o folosesc o serie de avantaje. Comunicarea între angajaţii unei firme şi colaboratorii lor este mult mai rapidă. Aceasta le dă siguranţa că documentele semnate electronic nu sunt alterate în timpul transmiterii pe internet. Orice modificare a documentelor anulează semnătura electronică, iar destinatarul va cunoaşte faptul că nu a primit corespondenţa în forma în care a fost trimisă.

În cazul în care se fac contestaţii, acestea se vor rezolva mai repede pentru că documentul semnat electronic şi trimis prin email va ajunge mai repede la cel care trebuie să dea o soluţie decât dacă s-ar folosi un curier. De asemenea, se fac o serie de economii datorită lipsei nevoii de a imprima documentele pentru a fi semnate olograf. Arhivarea acestora devine şi mai simplă pentru că nu mai e nevoie să se amenajeze un spaţiu fizic. Accesarea documentelor arhivate devine şi ea mai uşoară.

Posted in Noutati.

Tagged with .