Skip to content


Revista romana de arbitraj, nr. 3/2017

Revista romana de arbitraj, nr. 3/2017
Redactor-șef: dr. Radu Bogdan Bobei.

STUDII, ARTICOLE, COMENTARII

Studiu despre abordarea instanţelor române cu privire la noţiunea de ordine publică în contextul recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale străine şi în procedura acţiunii în anulare a hotărârilor arbitrale – Cosmin Vasile, Violeta Saranciuc

Soluția de rezervă în procedura arbitrală: atingerea obiectivelor unei proceduri arbitrale legale, respectarea principiului eficacității și principiul aflării adevărului – Tatjana Zoroska-Kamilovska, Milka Rakočević

O analiză a sistemului arbitrajului din Japonia – Michael Dunmore

Arbitrajul electronic: probleme juridice – Antonov Jaroslav Valerievich

Contribuție la dezvoltarea economică a statului-gazdă, caracteristică a investiției în domeniile care implică utilizarea resurselor naturale – Vasily Anurov

Legea aplicabilă fondului litigiului: studiu comparativ al art.28(2) din Legea – Model UNCITRAL, art. 187 (1) din Legea elvețiană de drept internațional privat, precum și al art. 1511 din Codul francez de procedură civilă – Sandra Marcovici

JURISPRUDENȚĂ ARBITRALĂ

Procedură arbitrală

Acțiunea în constatarea unei situații de fapt- dispoziții procesual-civile referitoare exclusiv la acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept- consecințe

Cerere denumită formal “cerere de îndreptare a unei erori materiale”- inadmisibilitatea respectivei cereri în contextul în care petentele vizează modificarea sentinței arbitrale pronunțate cu privire la fondul litigiului

Interpretarea contractului

Interpretări diferite ale părților contractante cu privire la aceeași clauză contractuală – petit referitor la interpretarea clauzei contractuale – principiul interpretării sistematice, precum și principiul interpretării potrivit intenției comune a părților contractante

Contract de antrepriză

Neconsemnarea în facturi a lucrărilor neexecutate sau a altor prețuri decât cele convenite – dovedirea, de către antreprenor, a executării propriei prestații caracteristice- neexecutare culpabilă, de către beneficiar, a obligației de plată a prețului lucrărilor – consecințe

Contract de vânzare-cumpărare

Neexecutarea obligației de plată a prețului- neexecutare motivată de cumpărător prin raportare la livrarea unei mărfi, pretins efectuată necorespunzător calitativ, în temeiul altui contract încheiat cu același vânzător – caracter culpabil al sus-menționatei neexecutări a obligației de plată a prețului – consecințe

III. VARIA

Recenzii

III.1. Revue de l’Arbitrage, 3, 2015, 304 pagini

III.2. Revue de l’Arbitrage, 4, 2015, 328 pagini

Posted in Bibliografia arbitrajului.