Skip to content


Noul Cod de procedură civilă: art. 592 Cereri şi excepţii

CAPITOLUL II
Judecata

Art. 592

Cereri şi excepţii

(1) Orice excepţie privind existenţa şi validitatea convenţiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor şi desfăşurarea procedurii până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată trebuie ridicată, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la acest termen, dacă nu s-a stabilit un termen mai scurt.

(2) Orice cereri şi orice înscrisuri vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate. Dispoziţiile art. 587 se aplică în mod corespunzător.

(3) Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă nu a fost invocată de cel interesat la termenul la care s-a produs ori, dacă a lipsit la acel termen, la primul termen de judecată la care a fost prezent ori legal citat după producerea neregularităţii şi înainte de se pune concluzii în fond.

 Jurisprudenta relevanta:

Decaderea pentru neinvocarea exceptiilor privind validitatea convenţiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor în limitele stabilite de lege – Decizia nr. 1227 din 28 iunie 2016 pronunţată în recurs de Secţia de a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Arbitrajul comercial în România – The review ‘Commercial arbitration in Romania’: nr. 4 din 2017

Posted in Capitolul II - Judecata.