Skip to content


Noul Cod de procedură civilă: art. 608 – acţiunea în anulare

Daniel-Mihail Sandru, Noul Cod de procedură civilă. Cartea a IV-a. Comentariu pe articole. Art. 608 – acţiunea în anulare

 

CAPITOLUL IV
Hotărârea arbitrală

Art. 608

Acţiunea în anulare

(1) Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;

b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fără să existe o convenţie arbitrală sau în temeiul unei convenţii nule ori inoperante;

c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitrală;

d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită;

e) hotărârea a fost pronunţată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut la art. 567, deşi cel puţin una dintre părţi a declarat că înţelege să invoce caducitatea, iar părţile nu au fost de acord cu continuarea judecăţii, potrivit art. 568 alin. (1) şi (2);

f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decât s-a cerut;

g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul pronunţării ori nu este semnată de arbitri;

h) hotărârea arbitrală încalcă ordinea puablică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii;

i) dacă, după pronunţarea hotărârii arbitrale, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.

(2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotărârii arbitrale neregularităţile care nu au fost ridicate potrivit art. 592 alin. (1) şi (3) sau care pot fi remediate pe calea prevăzută la art. 604.

(3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decât înscrisuri.

Jurisprudenta relevanta:

Actiune in anulare. Intrepretarea art. 608 lit. h) NCPC cu privire la încalcarea dispozitiilor imperative ale legii – Curtea de Apel Bucuresti,  SECTIA A VI A COMERCIALA, SENTINTA COMERCIALA nr.10 din 14.01.2011 – Arbitrajul comercial in Romania – romanianarbitration.ro, 2/2015

Decaderea pentru neinvocarea exceptiilor privind validitatea convenţiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor în limitele stabilite de lege – Decizia nr. 1227 din 28 iunie 2016 pronunţată în recurs de Secţia de a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Arbitrajul comercial în România – The review ‘Commercial arbitration in Romania’: nr. 4 din 2017

ICCJ. Motive de anulare a unei sentinţe arbitrale. Caracter imperativ al nomelor Legii nr. 31/1990 – IICJ, Decizia nr. 1227/2016,

Posted in Noul Cod de procedura civila - Cartea a IV-a - Despre arbitraj, Reglementari, Romania, Titlul V - Desfiintarea hotararii arbitrale.