Skip to content


Dosar “Arbitraj” in RRDA – Revista romana de dreptul afacerilor, nr. 6/2015

Dosar “Arbitraj” in RRDA – Revista romana de dreptul afacerilor, nr. 6/2015

DOSAR – Arbitraj
Cristina FLORESCU. Rolul pro-activ al arbitrilor în managementul eficient al arbitrajului
Cezara CONSTANTINESCU. Arbitrabilitatea cauzelor în care una dintre părţi este o societate în insolvență
Alina Mioara COBUZ BAGNARU. Importanţa administrării probelor în arbitrajul comercial internaţional. Examinarea şi cross-examinarea martorilor
Marin VOICU. Sinteză de jurisprudență arbitrală a Curții de Arbitraj Comercial Internațional – CCIR 2014 – trim. I 2015

AGORA
Daniel-Mihai ŞANDRU . Conferinţa internaţională „Challenges of Doing Business in the Global Economy” III – Panelul „Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial internaţional”, 22 mai 2015, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

Posted in Bibliografia arbitrajului, Varia.